Fotografija “Dunje” u Francuskom Photo Magazinu <3